Kısa Notlar

Defterdarlığın görevleri kapsamına giren konular hakkında bilgi edinmek için, Sıkça Sorulan Sorular menüsü altındaki başlıkları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe
Başlık Süzgeci     # Görüntüle 
1 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2 Harcırah Kanunu
3 Kamu İhale Mevzuatı
4 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri