Kısa Notlar

Formlar linkine tıkladığınızda açılan sayfadan, çeşitli konularla ilgili hazır form ve dokümanlara ulaşabilir, ilgili dosyaları bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Kira İşlemleri
Kiraladığım taşınmazı başkasına kiraya verebilir miyim?
Kiralanan taşınmaz başkalarına kiraya verilemez.

 

Kiraladığım taşınmazın satışı yapılırsa ihalede önceliğim var mı?
Kiracının satış ihalesinde öncelik hakkı yoktur.

 

Kiraladığım taşınmaz için KDV ödeyecek miyim?
Kiralanan taşınmazlar için KDV alınmaz. Ancak; büfe, kantin, çayocağı ve su ürünleriyle ilgili kiralamalarda KDV alınır.
(Hak sözleşmelerinden KDV alınmaz.)

 

Kira bedelini nasıl ödeyeceğim ?
Kira bedelinin, 1/4 ü peşin kalanı 3 eşit taksitle ödenir.

 

Kaç yıla kadar taşınmaz kiralayabilirim?
Taşınmazların kiralanması en fazla on (10) yıla kadar olabilir. Ancak aşağıdaki amaçlarla yapılacak kiralamalarda süre 10 yılı aşabilir.
1. Turistik tesis kurulacak yerler ile turistik tesislerin kiralanması,
2. Enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin kiralanması,
3. Doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin kiralanması.

 

İlk yıl sonraki kira artışları nasıl yapılıyor?
İkinci ve  müteakip  yıllar  kira bedelleri,  cari  yıl  kira  bedelinin  Devlet  İstatistik Enstitüsünce artışın yapılacağı ayda yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle hesaplanıyor.

 

Kiranın ödenmesinde gecikme olursa ne kadar faiz yürütülür ?
Kiranın ödenmesinde gecikme olması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince gecikme zammı oranı aylık %2,5, yıllık % 30 olarak belirlenmiştir.

 

Kira sözleşmesini hangi şartlarda devredebilirim?
a) Kira sözleşmeleri, devir talebinde bulunan kiracının söz konusu taşınmazı sözleşmeye dayalı olarak kullanmaya başladığı tarihten itibaren 3 yıl içinde ve sözleşmenin bitimine 6 ay kala devredilemez. Sözleşmeyi devralacak kişiler devir tarihinden itibaren 3 yıl geçmedikçe yeniden devir talebinde bulunamazlar.
b) Devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
c) Kira sözleşmeleri, kiracının yükümlülüklerini yerine getirmiş olması ve devir talebinde bulunduğu tarih itibarıyla sözleşmeden doğan herhangi bir borcunun olmaması kaydıyla ita amirinin yazılı izni ile devredilir.
d) Ancak, topraksız ve az topraklı çiftçilere kiraya verilen tarım arazisi ile büfe, kantin ve çay ocaklarıyla ilgili olan sözleşmeler devredilemez.