Kısa Notlar

İlan dosyası için tıklayın

 

 

 

 

Arama
Ara:

Arama anahtar sözcükleri inde

Toplam 18 sonuç bulundu.

1. Atama
(Sıkça Sorulan Sorular/Personel)
... bildirilen adaylardan; Defterdarlığımızca atanmalarına esas olmak üzere istenilen belgelerin tesliminden sonra sınav değerlendirme komisyonunca belgeler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda gerekli ...
2. Kira İşlemleri
(Sıkça Sorulan Sorular/Milli Emlak)
... mı? Kiracının satış ihalesinde öncelik hakkı yoktur.   Kiraladığım taşınmaz için KDV ödeyecek miyim? Kiralanan taşınmazlar için KDV alınmaz. Ancak; büfe, kantin, çayocağı ...
3. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
(Sıkça Sorulan Sorular/Muhasebe)
... biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Ancak, teşkilat yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama ...
4. İzin
(Sıkça Sorulan Sorular/Personel)
Aday memurlara göreve başladıkları bir yıl içinde yıllık izin verilip verilemeyeceği?  Hizmeti 1 yıldan az olan aday memurların yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Ancak 1 yılı doldurduğu ...
5. Harcırah Kanunu
(Sıkça Sorulan Sorular/Muhasebe)
... bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olunabilir.   Yurt içinde yer değiştirme masrafı nasıl hesaplanır? 6245 sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre; Yurt içinde ...
6. Kimlik
(Sıkça Sorulan Sorular/Personel)
... yeri ve tarihi belirten bir dilekçeyle ve Maliye Bakanlığı Personeli Kimlik İsteme Formuna nüfus cüzdanının tasdikli bir örneğini ekleyerek yeniden kimlik talebinde bulunabilecek, kaçıncı defa kimlik ...
7. İrtifak İşlemleri
(Sıkça Sorulan Sorular/Milli Emlak)
İrtifak hakkı ne demektir? Bir eşya üzerinde hak sahibine o eşyadan yararlanma yetkisi sağlayan, herkese karşı ileri sürülebilen bir haktır. Başka bir ifadeyle; taşınmaz sahibinin taşınmazını ...
8. Satış İşlemleri
(Sıkça Sorulan Sorular/Milli Emlak)
... vermek, - Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut ...
9. Emeklilik
(Sıkça Sorulan Sorular/Personel)
Ücretsiz izinde geçen süreler nasıl borçlandırılır? 5434 sayılı Kanunun ek 72. maddesi gereğince ücretsiz izin kullanırken aylık olarak taksitler halinde veya ücretsiz izinin bitiminde ...
10. Kamu İhale Mevzuatı
(Sıkça Sorulan Sorular/Muhasebe)
15.02.2006 tarihinde yapılan Açık İhale sonucunda X Firması en uygun teklifi vermiş ve bu teklif ilgili makamca da uygun bulunmuştur.Firma Geçmiş SSK Prim borcunu 16.02.06 tarihinde yatırmış ve ...
11. Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri
(Sıkça Sorulan Sorular/Muhasebe)
... sağlık karnesi ile birlikte müracaat edeceklerdir. Aile fertleri için sağlık kurum veya kuruluşu tarafından düzenlenecek olan faturaların ekinde sevk kâğıdı istenmeyecektir.   Memurun ...
12. Atama İşlemleri
(Kategorize edilmemiş içerik)
... İşlem Süreci   10- Hastalık İzni İşlem Süreci   11- Hizmet Değerlendirme İşlem Süreci   12- İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci   13- Malulen Emeklilik ...
13. Personel Müdürlüğü İşlem Süreçleri
(Kategorize edilmemiş içerik)
Açıktan Atama İşlem Süreci   Adaylığın Kaldırılması Süreci   Altı Aylık Dönemler Halinde Yapılan İstatistik İşlem Süreci   Aylık Dönemler Halinde Yapılan İstatistik İşlem Süreci ...
14. Toplam Kalite Yönetimi
(Kategorize edilmemiş içerik)
Misyonumuz Devletçe belirlenen maliye politikası çerçevesinde ; kamu harcamalarını gerçekleştirmek, Devletin muhasebesini tutmak ve saymanlık hizmetlerini yürütmek, Devlet mallarını yönetmek, Devletin ...
15. Gelir
(Kategorize edilmemiş içerik)
İşletmenin iki yıldan fazla süredir aktifinde kayıtlı Gayrimenkulu satışı halinde KDV yönünden durumu nedir? (17/4-r) maddesi uyarınca kurumların aktifinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak ...
16. Muhakemat
(Kategorize edilmemiş içerik)
Muhakemat Müdürlüğü ne iş yapar? Öncelikle Muhakemat kelimesini açıklayalım, Muhakemat; yargılamalar, muhakemalar demektir. Bakanlıkların ve genel bütçe içindeki dairelerin bütün hukuk ve ...
17. Etik Davranış İlkeleri
(Kategorize edilmemiş içerik)
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 1. Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci 2. Halka hizmet bilinci 3. Hizmet standartlarına uyma 4. Amaç ve misyona bağlılık 5. Dürüstlük ve ...
18. Zonguldak Defterdarlığı
(İletişim / İletişim Bilgileri)
Zonguldak Defterdarlığı, , Defterdarlığımız bünyesindeki birimlere ait telefon numaralarına aşağıdaki linkte bulunan dosyayı indirerek ulaşabilirsiniz. (Dosyayı açabilmek için bilgisayarınızda Microsoft ...