Kısa Notlar

İlan dosyası için tıklayın

 

 

 

 

Arama
Ara:

Arama anahtar sözcükleri yeni sitemiz acld

Toplam 9 sonuç bulundu.

1. Atama
(Sıkça Sorulan Sorular/Personel)
... Kurumlardan Naklen Atamalar ve Tekrar Görev Taleplerine ilişkin Usul ve Esasların 40. maddesi gereğince ….. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Uzman Tabip, Tabip, Daire Tabibi, Laboratuvar Teknisyeni, ...
2. Kira İşlemleri
(Sıkça Sorulan Sorular/Milli Emlak)
... devralacak kişiler devir tarihinden itibaren 3 yıl geçmedikçe yeniden devir talebinde bulunamazlar. b) Devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. c) Kira sözleşmeleri, kiracının yükümlülüklerini ...
3. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
(Sıkça Sorulan Sorular/Muhasebe)
... son gününün mesai saati bitiminde sona erer. Harcama yetkilisinin talimatıyla, bu süreler içinde getirilecek harcama belgeleri tutarında yeniden ön ödeme yapılabilir. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça ...
4. Harcırah Kanunu
(Sıkça Sorulan Sorular/Muhasebe)
... hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.   Memuriyet mahalleri içinde yol masrafı ...
5. Kimlik
(Sıkça Sorulan Sorular/Personel)
Memuriyet kimliğinin kaybedilmesi veya çalınması durumunda yeni kimlik düzenlenebilmesi için ne yapılması gerekir? Memuriyet kimliğini kaybeden ya da çaldıran personel bu olayın vuku bulduğu ...
6. İrtifak İşlemleri
(Sıkça Sorulan Sorular/Milli Emlak)
... irtifak hakkımı devretmem mümkün müdür? Kanun, yönetmelik ve sözleşmede belirtilen şartların gerçekleştirilmesi durumunda Bakanlığımızca hazırlanacak yeni sözleşme koşullarının imzalanması kaydıyla ...
7. Kamu İhale Mevzuatı
(Sıkça Sorulan Sorular/Muhasebe)
...  tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur. Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi ...
8. Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri
(Sıkça Sorulan Sorular/Muhasebe)
...  hipoglisemili hastalarla gestasyonel diyabetlilerin kullanmakta olduğu şeker ölçüm çubuklarına ait bedellerinin ödenmesinde geçerli sağlık kurulu raporları kaç yılda bir yenilenmelidir? Tip ...
9. Atama İşlemleri
(Kategorize edilmemiş içerik)
... Vekalet İşlem Süreci   22- Yeniden Atanma İşlem Süreci   23- Yıllık İzin İşlem Süreci   24- Yıl Sonu İzin İşlemleri İşlem Süreci   25- İşçi ve 4-C li Personelin İzin ...