Kısa Notlar

Yenilenen Sitemize Hoşgeldiniz

Devrek Mal Müdürlüğü Taşınmaz İhalesi

İlgili doküman dosyasında nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen listenin , 1 ila 2 sıra numarasında bulunan taşınırların satış ihaleleri ve 3 ila 6 sıra numarasında bulunan taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde Malmüdürlüğü Müdür Odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

Devamını oku...
 
Defterdarımızın Veda Mesajı

Çok Değerli Mesai Arkadaşlarım;

11 Eylül 2006 tarihinde Defterdarlığınıza Defterdar Yardımcısı olarak atandım ve aradan geçen sekiz yıl 3 ay gibi bir zaman içinde aile ortamı oluşturarak ve amir memur ilişkisinden uzaklaşarak tüm memur arkadaşlarımı gücümün yettiğince kucaklamaya çalıştım.

Devamını oku...